Jak powstaje aplikacja

Jak powstaje aplikacja

Design Thinking jest niezwykle skuteczną metodą rozwiązywania złożonych problemów, które są niewłaściwie zdefiniowane lub nieznane, poprzez ich zrozumienie i ponowne zdefiniowanie w sposób skoncentrowany na człowieku. Odpowiednie podejście podczas sesji z klientem sprzyja nowym, innowacyjnym pomysłom, a zastosowanie w postępowaniu poniższych pięciu etapów pozwala w uporządkowany dążyć do opracowania rozwiązania złożonych problemów, które występują wokół nas - w naszych firmach, w naszych krajach, a nawet w skali naszej planety.

1. Wczuwamy się w projekt

Pierwszym etapem procesu Design Thinking jest empatyczne zrozumienie problemu, który próbujemy rozwiązać wspólnie z klientem. Obejmuje to:

 • konsultacje z ekspertami, aby dowiedzieć się więcej o obszarze zainteresowania,
 • obserwację, zaangażowanie i empatię wobec ludzi w celu zrozumienia ich doświadczeń i motywacji,
 • oraz zanurzenie się w środowisku fizycznym, dzięki czemu można uzyskać głębsze osobiste zrozumienie problemów.

Empatia ma kluczowe znaczenie dla procesu projektowania skoncentrowanego na człowieku - pozwala projektantom odłożyć na bok ich własne założenia dotyczące świata i dostosowanie się w potrzeby użytkowników.

Zależnie od ograniczeń czasowych, na tym etapie gromadzona jest znaczna ilość informacji, które można wykorzystać w kolejnych etapach i które pomagają zdefiniować potrzeby i wymagania użytkowników, będące podstawą rozwoju danego produktu.

Rezultaty etapu

 • określamy wymagania wobec aplikacji,
 • definiujemy aktorów i role,
 • ewentualnie przyjmujemy dodatkowe założenia.

2. Definiujemy właściwy problem

Na tym etapie porządkujemy zebrane wcześniej informacje. Dodajemy swoje obserwacje i dokonujemy syntezy w celu zdefiniowania podstawowych problemów, które zostały zindetyfikowane przez nasz zespół do tej pory. Przez cały czas pamiętamy, aby koncentrować się na końcowym użytkowniku tworzonego rozwiązania.

Dla przykładu, zamiast definiować problem jako własne życzenie, np. "Musimy zwiększyć nasz udział w rynku produktów spożywczych wśród młodych nastoletnich dziewcząt o 5%" zgodnie z metodologią Design Thinking znacznie lepszym sposobem zdefiniowania problemu byłoby: "Nastoletnie dziewczyny muszą jeść pożywne jedzenie, aby móc się prawidłowo rozwijać, być zdrowe i rosnąć".

Etap Definiowania pomaga naszym projektantom wybrać najlepsze pomysły, i ustalić funkcje i wszelkie inne elementy, które pozwolą rozwiązać problemy lub, które w znaczym stopniu ułatwią użytkownikom ich rozwiązanie.

Rezultaty etapu

 • ustalamy grup funkcjonalności,
 • tworzymy listę funkcjonalności,
 • określamy ich ważności,
 • opisujemy MVP (minimalnego projektu spełniającego przyjęte kryteria),
 • oraz tworymy tzw. user stories, czyli krótkie historie, w jaki sposób i w jakich sytuacjach użytkownik będzie korzystał z naszego rozwiązania.

3. Dopracowujemy rozwiązanie

Na tym etapie jesteśmy już przygotowani do pracy nad docelowym rozwiązaniem. Rozumiemy już sytuacje, z jakimi borykają się użytkownicy i czego oczekują - mamy też wypracowaną ocenę, które ze wskazanych problemów są szczególnie istotne, a które mogą być odsunięte na dalszy plan. Przez ten cały czas koncentrujemy się na użytkowniku. Z tym solidnym zapleczem, członkowie naszego zespołu są gotowi, by zacząć "myśleć nieszablonowo", szukać alternatywnych sposobów postrzegania problemu. Ważne jest, aby zebrać jak najwięcej pomysłów lub rozwiązań problemów.

Rezultaty etapu

 • spotykamy się z klientem na tzw. burzach mózgów
 • opracowujemy co najmniej kilka schematów nawigacji aplikacji
 • tworzymy schematy blokowe interfejsu użytkownika
 • definiujemy modele danych

4. Prototypowanie

Następnie wykonujemy szereg prototypów produktu lub konkretnych funkcji znalezionych w produkcie, dzięki czemu możemy zwizualizować potencjalne rozwiązania problemów. Prototypy mogą być udostępniane i testowane w samym zespole, w innych działach lub na małej grupie osób spoza zespołu projektowego. Jest to faza eksperymentalna, a jej celem jest zidentyfikowanie najlepszego możliwego rozwiązania każdego z problemów zidentyfikowanych podczas pierwszych trzech etapów. Rozwiązania są wdrażane w ramach klikalnych prototypów, a następnie, jeden po drugim, są badane i albo akceptowane, ulepszane i ponownie badane, albo odrzucane na podstawie doświadczeń użytkowników. Pod koniec tego etapu mamy już wystarczająco dużo wiedzy, jak rozwiązanie może wpłynąć na rozwiązanie problemu oraz jaśniejszy obraz tego, jak prawdziwi użytkownicy będą korzystać z końcowego rozwiązania.

Rezultaty etapu

 • przedstawiamy klikalny prototyp, który wizualizuje projektowane rozwiązanie

5. Testowanie

Projektanci lub specjaliści ds. oceny przeprowadzają wnikliwe testy kompletnego produktu, stosując najlepsze rozwiązania określone w fazie prototypowania. Jest to ostatni etap 5-stopniowego modelu, ale może nie zakończyć całego procesu. Ponieważ Design Thinking jest procesem iteracyjnym, wyniki uzyskane podczas fazy testowej są często wykorzystywane do ponownego zdefiniowania jednego lub więcej problemów. Faza testowa informuje nas, jak użytkownicy rozumieją rozwiązanie, w jakich okolicznościach będzie stosowane, jak się zachowują i co czują - czyli jakie jest doświadczenie użytkownika. Na tym etapie nadal dopuszczamy możliwość wprowadzenia zmian i udoskonaleń, aby jak najlepiej odwzorować i zaadresować problemy.

Rezultaty etapu

 • definiujemy testy akceptacji użytkownika
 • przeprowadzamy testy stworzonego wcześniej, klikalnego prototypu

Design Thinking nie jest procesem jednorazowym i liniowym

Przedstawiliśmy Design Thinking jako proces liniowy i bezpośredni, w którym każdy etap kończy się wynikiem i prowadzi do następnego. Jednak w praktyce proces ten jest prowadzony w sposób znacznie bardziej elastyczny. Na przykład, różne grupy w ramach zespołu projektowego mogą realizować jednocześnie więcej niż jeden etap. Projektanci mogą zbierać informacje i tworzyć prototypy podczas całego projektu, aby umożliwić im realizację swoich pomysłów i wizualizację rozwiązań problemów. Wyniki kolejnych faz mogą ujawnić pewne spostrzeżenia na temat użytkowników, które wymagają cofnięcia procesu projektowania, aby je uwzględnić.

Podsumowanie

Nie mamy wątpliwości - swoboda, jaką daje projektowanie metodą Design Thinking pozwala nam naprawdę dobrze zrozumieć klienta i jego potrzeby, zanim przejdziemy do fazy programowania.

Dokonywanie zmian w fazie programowania jest znacznie kosztowniejsze i bardzo negatywnie wpływa na jakość tworzonego rozwiązania, morale zespołu, jak również zaangażowanie klienta.